Homepage

Toegang tot nieuwe inkomstenstromen door het te gelde maken van energieflexibiliteit

Energy Pool werkt samen met Nederlandse industriële bedrijven om hen in staat te stellen slimme energie prosument te worden en hun decarbonisatie te versnellen


Bij Energy Pool streven we ernaar een belangrijke speler te zijn op het gebied van energietransitie voor een koolstofarme, concurrerende en betrouwbare energie waarbij wereldwijd een beter leven voor de meeste mensen mogelijk wordt.

Om deze geweldige ambitie te realiseren, positioneren we ons als slimme energiebeheerder van complexe systemen. We beheren en optimaliseren het energieverbruik van industrieën en, breder nog, van complexe systemen (gedistribueerde opwekking, hernieuwbare energie, opslagfaciliteiten, WKK, etc.).

Door het optimaliseren van uw energieverbruik of uw opwekking ter plaatse, maken we van uw installatie een flexibele bron waardoor u kunt meedoen aan netbalancering. U grijpt nieuwe kansen op de energiemarkten en genereert extra inkomsten.


Belangrijkste voordelen van het ontsluiten van uw flexibiliteit en de samenwerking met ons

Energy Pool is uw betrouwbare en complete partner voor het te gelde maken van flexibiliteit

Energy Pool is een goedgekeurde Balance Service Provider (BSP) door het Nederlandse landelijk netbeheerder TenneT TSO.


Wij ondersteunen u om de meeste waarde op energiemarkten te halen uit:
> Productieprocessen zoals elektrolyse, vlamboogovens, koude opslagfaciliteiten

> Opwekkingsactiva ter plaatse met name warmtekrachtkoppeling (WK), back-up generatoren en hernieuwbare energiecentrales

> Gedistribueerde en opslagactiva met inbegrip van grootschalige accu’s

Onze expertise omvat de volledige waardeketen van flexibiliteit, van identificatie tot marktactiviteiten, met inbegrip van IoT-oplossingen voor het testen en bewaken van uw activa.

Ons proces:

1. Gedetailleerde analyse
(belastingscurve, leveringscontract…) voor het beoordelen van de mogelijkheden van flexibiliteit en de daarmee samenhangende inkomsten van uw activa
2. Aangepaste contracten
met inbegrip van een overeenkomst over de inkomsten die u zult genereren (€/MW en €/MWh)
3. Invoering van IoT-oplossing van Energy Pool
waardoor 24/7 bewaking van het gebruik en communicatie tussen IT-systemen mogelijk wordt.
4. Markttoegang
We vereenvoudigen en beheren administratieve taken voor markttoegang
5. 24/7 activiteiten op energiemarkten
We maximaliseren de waarde van uw flexibiliteit in lijn met uw operationele beperkingen en kernactiviteiten.

Onze aanvullende dienstverlening voor optimalisatie van de energiekosten en decarbonisatie

> Door onze samenwerking in Nederland met Axpo Solutions AG combineren we expertise ten aanzien van energielevering en te gelde maken van flexibiliteit om concurrerende en innovatieve leveringscontracten te creëren.

> Door onze dienstverlening The Active Factory, streven we naar het ontsluiten van een groter flexibiliteitspotentieel ten gunste van uw decarbonisatiestrategieën. Het te gelde maken van nieuwe flexibele MW/MWh kan bepalend zijn voor uw energietransitie- en moderniseringsprojecten.
Laatste nieuws

Laten we elkaar ontmoeten op Vakbeurs Energie 2021 in ‘s Hertogenbosch

Lees verder →

Axpo Solutions and Energy Pool agree flexibility services partnership in the Netherlands.

Lees verder→

Energy Pool en ALDEL partners voor het te gelde maken van flexibiliteit

Lees verder →


Hebt u vragen? We helpen u graag.

    U bent: