strona główna

Możliwość poprawy efektywności energetycznej i nowe źródło przychodów


Energy Pool, europejski lider wsród agregatorów Demand Response wprowadza nowe usługi w Polsce

Najnowsze technologie oferowane przez Energy Pool pozwalają odbiorcom końcowym optymalizować zużycie energii przy jednoczesnym generowaniu dodatkowych przychodów w programie DR.

DR: Nowy element bilansowania KSE w szczytach obciążenia

BILANSOWANIE SYSTEMU
PSE zapewniają równowagę między popytem a podażą energii elektrycznej. Tradycyjnie jedynie wytwórcy energii elektrycznej uczestniczyli w bilansowaniu systemu. Dziś innowacyjne technologie pozwalają na udział również odbiorców końcowym.

ELASTYCZNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII
Odbiorcy końcowi, przede wszystkim przemysłowi mogą uczestniczyć w bilansowaniu KSE poprzez udział w programie Demand Response. W krytycznych dla bilansowania systemu godzinach, uczestnik programu jest wzywany do czasowego redukowania zużycia.

ROZWIĄZANIE WIN-WIN
Dzięki programowi Demand Response, końcowi odbiorcy energii elektrycznej, którzy optymalizują zużycie, mogą redukować koszty i generować przychody. Demand Response to także efektywne kosztowo rozwiązanie bilansowania systemu.

Energy Pool jest na każde wezwanie, aby Państwa udział w programie DR zakończył się sukcesem

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.