UOKiK daje zielone światło dla PGE Energy Pool

„UOKiK zgodził się na przeprowadzenie koncentracji polegającej na utworzeniu firmy PGE Energy Pool przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz Energy Pool Developement z Francji.

W firmie PGE Energy Pool, jak informowały spółki składając w UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację, PGE Polska Grupa Energetyczna ma objąć 64 proc. udziałów, uzyskując w ten sposób 64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, a Energy Pool Developpement ma objąć 36 proc. udziałów, uzyskując w ten sposób 36 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. (…)”

Czytaj dalej